คาถากันกระทำ

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

นะพุทธังปิด นะธัมมังปิด พระสังฆังปิด พระเจ้าแผลงฤทธิ ปิดทวารทั้งเก้า หน้ากูเป็นหนัง หลังกูเป็นกระดูก คุณทำมิถูก นะโมพุทธายะ

ภาวนาไปทางไกล หรือไปเที่ยวในป่า นอนค้างพักแรมตามที่ต่าง ๆ หรือสวดก่อนนอนทุกวัน กันคุณไสย กันปอบ กันผี กันได้สารพัด