คาถาบูชา พ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก

สัพพะ สัตตานัง โอสะถะ ทิพพะ มันตัง

ปะภาโส สุริยะจันทัง โกมาระภัจโจ

ปะกาเสสิ วันทามิ บันฑิโต สุเมธะโส

อะโรคา สุมะนา โหมิฯ

นะอะ นะวะโรคา พะยาธิ วินาสสันติฯ

พระคาถานี้ ให้บูชาเป็นประจำ ความป่วยไข้หรือ โรคภัย จะไม่มากล้ำกราย แต่ต้องอยู่ในศีลธรรม

พ่อหมอ ชีวกโกมารภัจจ์ เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ฉะนั้น พึงตั้งจิตสวดบูชาโดยความเคารพ

โดยเฉพาะ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศพ หรือ คนป่วย ควรจะสวดเป็นประจำ วิญญาณร้ายจะไม่ตามติดมากรังควาญ

ที่มา: http://www.larnbuddhism.com/