คาถาอาวุธสี่ประการ

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

สักกัสสะ วะชิราวุธัง เวสสุวัณนัสสะ คะธาวุธัง อาฬะวะกัสสะ ทะสาวุธัง ยมมะนัสสะ นัยยะนาวุธัง สัพเพเทวา ปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโย ปิจะขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสสะวา สัพเพยักขา ปะลายันติฯ

คาถานี้ มีอานุภาพมาก ถ้าบ้านใดมีภูตผีปีศาจดุร้าย ทำอันตรายผู้คน ให้เอาคาถาบทนี้ ทำน้ำมนต์ประพรมบ้านเรือน และเสกข้าวสารซัดทุกซอกทุกมุมบ้าน ภูตผีปีศาจหนีไปหมดสิ้น ทำน้ำมนต์ขับไล่ภูตผีปีศาจทั้งปวง ปลุกเสกได้สารพัด มีอานุภาพป้องกันภัยอันตรายต่างๆ