งานแปล:รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791)

รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ค.ศ. 1791), แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย วิกิซอร์ซ
A V I S.

Le même imprimeur va livrer à l'impression une édition complette des décrets de l'Assemblée nationale, divisés par ordre de matiere, et rédigée par un membre de l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, format in-8˚. Caractere et qualité de papier semblables à cet avis. Le prix sera de 3 liv. le volume de quatre cents pages. Sous peu de temps, le prospectus sera distribué dans tous les départemens.

แ จ้ ง ค ว า ม

ผู้พิมพ์เจ้าเดียวกันนี้จะส่งกฤษฎีกาของสมัชชาแห่งชาติฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจัดแบ่งตามลำดับเนื้อหา และมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติผู้หนึ่งตรวจแก้ในปี 1789, 1790, และ 1791 ไปลงพิมพ์ในขนาด 16 หน้ายก ด้วยกระดาษลักษณะและคุณภาพเดียวกับแจ้งความฉบับนี้ ส่วนราคาจะอยู่ที่ 3 ลีฟวร์ต่อเล่ม 400 หน้า ใบเสนอขายจะแจกจ่ายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในเวลาไม่ช้า

Constitution
Française,
Présentée au Roi
par
l'Assemblée nationale,
Le 3 septembre 1791.
P. Causse imprimerie.svg
A Dijon,
de l'imprimerie de P. Causse.
M. DCC. XCI.
รัฐธรรมนูญ
ฝรั่งเศส
สมัชชาแห่งชาติ
ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์
เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 1791
P. Causse imprimerie.svg
[พิมพ์]ที่ดีฌง
[ฉบับ]ของสำนักพิมพ์ เป. โกส
[ปี]พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด

บรรณานุกรมแก้ไข

    งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:
 

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจาก

  • เป็นงานที่ผู้สร้างสรรค์ (หรือผู้สร้างสรรค์คนสุดท้าย ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วมกันหลายคน) ถึงแก่ความตายแล้วอย่างน้อย 70 ปี (CPI art. L123-1) และไม่ได้รับประโยชน์จากการขยายอายุลิขสิทธิ์ในรูปแบบใด ๆ (CPI art. L123-8, L123-9, L123-10)
  • เป็นงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ หรือไม่อาจระบุตัวผู้สร้างสรรค์ หรือเป็นประมวลผลงาน ซึ่งได้เผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย 70 ปี (CPI art. L123-3)
 
งานแปล:
 

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด