ดัชนี:คำแถลงการณ์เกี่ยวแก่การประกาศสงครามฯ (๒๔๘๕-๐๑-๒๕).pdf