ดัชนี:ประกาศขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก (๒๔๙๑-๐๑-๐๑).pdf