ดัชนี:ประกาศตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (๒๔๘๐-๐๘-๐๔).pdf