ดัชนี:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๓๔) - ๒๔๖๙.pdf

ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๓๔) - ๒๔๖๙.pdf

  1. คำนำ
  2. ผู้วายชนม์
  3. ว่าด้วยหนังสือสัญญาค้าขายระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช