ผู้สร้างสรรค์:ราล์ฟ แอล. บอยซ์

บอยซ์, ราล์ฟ แอล.
(พ.ศ. 2495–ปัจจุบัน)
นักการทูตชาวสหรัฐ
บอยซ์, ราล์ฟ แอล.

งาน แก้ไข