ผู้สร้างสรรค์:หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ เทวกุล

ดำรัสดำรงค์ เทวกุล, หม่อมเจ้า
(พ.ศ. 2429–2487)
สมาชิกราชวงศ์ไทย ข้าราชการชาวไทย และนักการทูตชาวไทย

งานแก้ไข