สถานีย่อย:โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
โรงพิมพ์ในจังหวัดพระนคร ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อเดิมไม่ปรากฏ อยู่ถนนตรีเพชร เจ้าของ คือ นางหยิน จุลวิธูร (10 มกราคม พ.ศ. 2422 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2501) ซึ่งต่อมาสมรสกับพระโสภณอักษรกิจ (นายเล็ก สมิตะสิริ; 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2417 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2491) ภายหลังย้ายไปตำบลวัดเกาะ ครั้น พ.ศ. 2443 ย้ายไปถนนเจริญกรุง ใกล้วังบูรพาภิรมย์ และเปลี่ยนชื่อโรงพิมพ์เป็น "โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร" ตามราชทินนามของนายเล็ก ต่อมาใน พ.ศ. 2449 ย้ายอีกครั้งไปถนนราชบพิตร เลิกกิจการไปเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ต้นรัชกาลที่ 9 ยังมีงานพิมพ์อยู่[1]

งาน แก้ไข

2449 แก้ไข

2450 แก้ไข

2451 แก้ไข

2452 แก้ไข

2458 แก้ไข

2459 แก้ไข

2460 แก้ไข

2461 แก้ไข

2462 แก้ไข

2463 แก้ไข

2464 แก้ไข

2465 แก้ไข

2466 แก้ไข

2467 แก้ไข

2468 แก้ไข

2469 แก้ไข

2470 แก้ไข

2471 แก้ไข

2472 แก้ไข

2473 แก้ไข

2474 แก้ไข

2475 แก้ไข

2476 แก้ไข

2478 แก้ไข

2479 แก้ไข

2481 แก้ไข

2482 แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. เอนก นาวิกมูล. (2549). หมายเหตุประเทศสยาม 4. กรุงเทพฯ: 959 พับลิชชิ่ง. ISBN 9749434382. น. 139–154, 202–208.