พจนานุกรมกฎหมาย/คำชี้แจง

สารบัญ

คำนำ · คำชี้แจง · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

คำชี้แจง

ผู้ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ ขอได้โปรดเข้าใจด้วยว่า การวางรูปตัวอักษร ข้าพเจ้าได้ดำเนิรตามหลัก "ปธานุกรมของกระทรวงธรรมการ" คือ เรียงตามตัวพยัญชนะตั้งแต่ ถึง ส่วนสระนั้นก็ได้วางลำดับไว้ ดั่งนี้      ั ะ            เ ะ   เ า   เ า ะ   เ ิ   เ ี   เ ี ะ   เ ึ   เ ึ ะ    แ ะ    โ ะ   

กฎหมายในวงเล็บ เป็นการบอกที่มาแห่งคำแปล หรือที่มาแห่งคำที่ได้ยกขึ้นแปลนั้น ถ้าเป็นคำสำคัญก็ได้บอกตำราที่ควรดูไว้ให้ด้วย

ที่ใดมีคำย่อ ให้เข้าใจดั่งนี้—

ป.ก.อ. = ประมวลกฎหมายลักษณะอาชญา ร.ศ. ๑๒๗
ป.ก.ท. = ประมวลกฎหมายอาชญาทหาร ร.ศ. ๑๓๐
ป.ก.พ. = ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๖๗, ๒๔๗๑ และ ๒๔๗๓ (เท่าที่ออกอยู่แล้ว ๔ บรรพ)
พ.ธ.ย. = พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. ๑๒๗
พ.ธ.บ. = พระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ. ๒๔๖๕
พ.ธ.ร. = พระธรรมนูญศาลทหารเรือ ร.ศ. ๑๒๗
พ.ธ.ช. = พระธรรมนูญศาลทรัพย์ชะเลย พ.ศ. ๒๔๖๐
พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ
กฎห์ = กฎหมาย
กฎม์ = กฎมณเฑียรบาล
กฎส์ = กฎเสนาบดี