ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาร์ชบ้านหมี่วิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทำนอง-คำร้อง อ.ยวน หลวงนรินทร์
 
บ้านหมี่วิทยาการศึกษาเลิศล้ำ
เดิมคือนาม"ปานขาว"ชื่นชม
ผู้ใช้นิรนาม