ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาร์ชบ้านหมี่วิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
ทำนอง-คำร้อง อ.ยวน หลวงนรินทร์
ทำนอง-คำร้อง อ.ยวน หลวงนรินทร์
 
บ้านหมี่วิทยาการศึกษาเลิศล้ำ
เดิมคือนาม"ปานขาว"ชื่นชม
อบรมศึกษาหาใครเทียมทัน
บ้านหมี่เรานั้นรวมกันหรือสามัคคี
สถาบันการศึกษาน่าเรียนรู้
เราทุกผู้ไม่ปลีกตัวหนี
อยู่แห่งใดไม่แยกแตกสามัคคี
เกลียรติเรานี้มีชื่อลือก้องไกล
 
การกีฬาเรามิย่อย่น
เราต้องอดทนมานะด้วยจิตใจ
จริยศึกษา พลานามัย
เทิดเกียรติไว้เรา น้ำงิน-แดง
จงรวมกันมั่นไว้ไม่คิดแยก
พวกเราแตกสามัคคีดีไฉน
จงรวมกันเราอยู่คู่ถิ่นไทย
รวมกันไว้เราอยู่คู่ดินเอย.
 
[[หมวดหมู่:เพลงประจำสถาบันการศึกษา]]
2,312

การแก้ไข