ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* {{พลป|k5|๕๖|อธิบายเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์}}
* {{พลป|k5|ปกหลัง|การพิมพ์}}
* {{พลป|k5|เชิงอรรถของบรรณาธิการ|เชิงอรรถ}}
* {{พลป|k5|บรรณานุกรม}}
}}
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="82"/>
<br>
==เชิงอรรถของบรรณาธิการ==
 
===เชิงอรรถของบรรณาธิการ===
 
{{reflist|group=บก|1}}
 
===เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ===
 
{{reflist|group=วซ|1}}
 
==บรรณานุกรม==
39,275

การแก้ไข