ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณกรรมต่างเรื่อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
; เอกสารอ้างอิง
 
* {{anchor|2466}}พรหมสมพัตสร (มี), หมื่น. (2466). ''[[นิราศเดือน (2466)|นิราสเดือน]]''. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (แจกในการพระกฐินพระราชทานพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ อธิบดีกรมตำรวจภูธรและตำรวจพระนครบาล ณวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพุทธศักราช 2466).
* {{anchor|รด1}}มหามนตรี (ทรัพย์), พระ. (ม.ป.ป.). ''[[ระเด่นลันได (ม.ป.ป.)|ระเด่นรันได]].'' พระนคร: โรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ วัดเกาะ.
* {{anchor|2432}}_______. (2432). ''[[ระเด่นลันได (2432)|ระเด่นลันใด]].'' (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บ้านพระยาสมุทบุรานุรักษ บางลำภูล่าง.
39,275

การแก้ไข