ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าด้วย "{{หัวเรื่อง <!-- ข้อมูลหลัก --> | ชื่อ = {{PAGENAME}} | ปี = | ผู้สร้างสรรค์...")
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# {{ก|l|ก1|คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2507}}
# {{ก|l|ก2|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2507}}
# {{ก|l|ก3|คำสั่งนายกหนังสือลับเฉพาะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามมาตราที่ 17สร. แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร0503/15968 เรื่อง ตั้งกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 224 ธันวาคมพฤศจิกายน 2507}}
# {{ก|l|ก4|หนังสือลับเฉพาะสำนักเลขาธิการคณะคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ตามมาตรา สร.17 0503/15968แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ตั้งกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 242 พฤศจิกายนธันวาคม 2507}}
# {{ก|l|ก5|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้บริษัทบางกอกกระสอบ จำกัด พ้นจากสภาพการเป็นบริษัท และให้กิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ของบริษัทบางกอกจำกัด ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2508}}
# {{ก|l|ก6|หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0503/8390 เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2503}}
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" from="624" to="725"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งตามมาตรา ๑๗ ทุกฉบับ.pdf" from="246" to="257"/>
<br>
{{pb}}
39,275

การแก้ไข