ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิซอร์ซ:วิกิซอร์ซคืออะไร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* งานที่เป็นภาษาไทย และมีภาษาอื่นร่วมด้วย เช่น หนังสือสองภาษา (billingual)
* คำแปลภาษาไทยของงานภาษาต่างประเทศ
 
==วิกิซอร์ซกับโครงการอื่น==
 
===วิกิตำรา===
 
วิกิซอร์ซต่างจากวิกิตำรา ตรงที่ วิกิซอร์ซเน้นรับงานที่เผยแพร่มาแล้วทุกประเภท เหมือนเป็นห้องสมุด ส่วนวิกิตำรารับเฉพาะงานประเภทให้ความรู้ เหมือนเป็นแหล่งตำรา และเป็นตำราที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง
 
แต่มีส่วนที่ทำให้วิกิซอร์ซกับวิกิตำราเหลื่อมซ้อนกันอยู่ คือ การที่วิกิซอร์ซอนุญาตให้เขียน[[วิกิซอร์ซ:คำอธิบายประกอบ|คำอธิบายประกอบ]]งานได้
 
===วิกิพีเดีย===
 
วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม ส่วนวิกิซอร์ซเป็นห้องสมุด กล่าวคือ วิกิพีเดียประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับหนังสือ ส่วนวิกิซอร์ซประกอบด้วยเนื้อหาของหนังสือนั้นเอง แต่ทั้งวิกิพีเดียและวิกิซอร์ซอาจมีเนื้อหาที่ตรงกันได้ เช่น กรณีชีวประวัติของบุคคล
 
[[หมวดหมู่:วิกิซอร์ซ]]
13,478

การแก้ไข