ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณกรรมต่างเรื่อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
__NOTOC__
<br>
{{auxtoc|comment=|title=โครงสร้างเนื้อหา|
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="1"/>
* {{พลป|k5|ปกหน้า}}
<br>
* {{พลป|k5|ปกใน}}
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="2"/>
<br>
----
{{auxtoc|comment=|title=สารบัญ|
* {{พลป|k5|ก|คำนำ}}
* ผู้วายชนม์
** {{พลป|k5|๕๘|อธิบาย}}
** {{พลป|k5|๕๙|บทร้อยกรอง}}
* {{พลป|k5|ปกหลัง|การพิมพ์}}
* {{พลป|k5|เชิงอรรถ}}
* {{พลป|k5|บรรณานุกรม}}
}}
----
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="1"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="2"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="3"/>
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="76"/>
<br>
==เชิงอรรถ==
 
[[หมวดหมู่:ประมวลกวีนิพนธ์]]
[[หมวดหมู่:หนังสืองานศพ]]
[[หมวดหมู่:การอธิบายประกอบของวิกิซอร์ซ]]
39,275

การแก้ไข