ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าด้วย "{{header <!-- ข้อมูลหลัก --> | title = พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป | y...")
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| previous =
| next =
| notes = ''พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป'' นี้เป็นฉบับเดียวกับ ''พระราชพงศาวดารย่อในหอพระราชพงศานุสร'' ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394–2411) และจารึกอยู่ที่บานหน้าต่างหอพระราชพงศานุสรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แต่ ''พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป'' มีเนื้อหาเฉพาะตอนกรุงธนบุรี 20 ข้อ ส่วน ''พระราชพงศาวดารย่อในหอพระราชพงศานุสร'' มีเนื้อหาตอนกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาอีก 30 ข้อ เป็นทั้งหมด 50 ข้อ โปรดดู ศานติ ภักดีคำ. (2558). "พระราชพงศาวดารย่อในหอพระราชกรมานุสรและหอพระราชพงศานุสร". ใน สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, ''พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ตรวจสอบชำระจากเอกสารตัวเขียน'' (น. 507–535). กรุงเทพฯ: มูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์. {{isbn|9786169235101}}.
| notes =
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| categories =
| meta =
}}
__NOTOC__
{{auxtoc|comment=|title=โครงสร้างเนื้อหา|
* {{พลป|k4|ปก}}
* {{พลป|k4|รองปก}}
* {{พลป|k4|ก|คำนำ}}
* {{พลป|k4|ข|คำปรารภ}}
* {{พลป|k4|๑|พงศาวดาร}}
* {{พลป|k4|เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ|เชิงอรรถ}}
* {{พลป|k4|บรรณานุกรม}}
}}
----
<br>
<pages index="พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป.pdf" include="2"/>
<br>
<pages index="พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป.pdf" from="20" to="26"/>
<br>
==เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ==
 
{{reflist|group=วซ|1}}
 
==บรรณานุกรม==
 
39,275

การแก้ไข