ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณกรรมต่างเรื่อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="76"/>
----
==เชิงอรรถ==
 
{{reflist|group=ตฉ|1}}
===เชิงอรรถต้นฉบับ===
 
{{reflist|group=ตฉ|1}}
 
===เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ===
 
{{reflist|group=วซ|1}}
 
==บรรณานุกรม==
 
; เอกสารต้นฉบับ
 
* ''วรรณกรรมต่างเรื่อง''. (2505). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางเทียบ เพชรพลาย (เร็วพลัน) ณ เมรุวัดทองนพคุณ ธนบุรี 8 พฤษภาคม 2505].
 
; เอกสารอ้างอิง
 
* {{anchor|2466}}พรหมสมพัตสร (มี), หมื่น. (2466). ''[[นิราศเดือน (2466)|นิราสเดือน]]''. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (แจกในการพระกฐินพระราชทานพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ อธิบดีกรมตำรวจภูธรและตำรวจพระนครบาล ณวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพุทธศักราช 2466).
* {{anchor|รด1}}มหามนตรี (ทรัพย์), พระ. (ม.ป.ป.). ''[[ระเด่นลันได (ม.ป.ป.)|ระเด่นรันได]].'' พระนคร: โรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ วัดเกาะ.
* {{anchor|2432}}_______. (2432). ''[[ระเด่นลันได (2432)|ระเด่นลันใด]].'' (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บ้านพระยาสมุทบุรานุรักษ บางลำภูล่าง.
* {{anchor|2536}}_______. (2536). ''บทละคร เรื่อง ระเด่นลันได''. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา. {{isbn|9740008208}}.
 
{{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}
[[หมวดหมู่:ประมวลกวีนิพนธ์]]
[[หมวดหมู่:หนังสืองานศพ]]
[[หมวดหมู่:การอธิบายประกอบของวิกิซอร์ซ]]
39,275

การแก้ไข