ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรฯ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| title = จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร <br> ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง
| year = | override_year = แต่ง พ.ศ. 2414, พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2490
| author = เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
| editor =
| disambiguation =
| edition =
| portal = ประวัติศาสตร์ไทย/สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
| portal = จดหมายเหตุไทย
| related_author = พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
| wikipedia =
}}
__NOTOC__
{{auxtoc|comment=|title=โครงสร้างเนื้อหา|
* [[#ปก|ปก]]
* [[#ก|คำนำ]]
* [[#ง|ประวัติย่อของผู้วายชนม์]]
* [[#๑|บานแพนกเดิม]]
* [[#๕|จดหมายเหตุ]]
* [[#๓๒|การพิมพ์]]
* [[#เชิงอรรถ|เชิงอรรถ]]
* [[#บรรณานุกรม|บรรณานุกรม]]
}}
----
<br>
<pages index="จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf" include=1/>
<pages index="จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf" include=41/>
<br>
----
==เชิงอรรถ==
{{reflist|group=ศก}}
 
===เชิงอรรถของกรมศิลปากร===
 
{{reflist|group=ศก}}
 
===เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ===
 
{{reflist|group=วซ|1}}
 
==บรรณานุกรม==
 
; เอกสารต้นฉบับ
 
* มหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล), เจ้าพระยา. (2490). ''จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉะบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง''. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์. [บุตรและธิดาพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกโท พระยาอุไทยธรรม (หรุ่น วัชโรทัย) และคุณหญิงอุไทยธรรม (หลี วัชโรทัย) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2490].
 
; เอกสารอ้างอิง
 
* {{พลป|j|พ4|ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. (2548). ''พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี''. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. {{isbn|9749528115}}.}}
* {{พลป|j|มตช|ปรามินทร์ เครือทอง (บรรณาธิการ). (2547). ''จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 สวรรคต วันสุดท้ายของกษัตริย์นักปราชญ์''. กรุงเทพฯ: มติชน. {{isbn|9743232036}}.}}
 
{{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}
[[หมวดหมู่:งานในปี พ.ศ. 2490]]
[[หมวดหมู่:จดหมายเหตุไทย|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง]]
[[หมวดหมู่:ความตายในราชสำนักไทย]]
[[หมวดหมู่:ประเพณีราชสำนักไทย]]
[[หมวดหมู่:หนังสืองานศพ]]
39,275

การแก้ไข