ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 8"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| editor =
| translator =
| section = (ก) จดหมายเหตุโหร, ''ผู้สร้างสรรค์: {{al|พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ)}}''; (ข) จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์, ''ผู้สร้างสรรค์: {{al|จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น)}}''; (ค) พระราชพงศาวดารกรุงเก่าพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด), ''ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ''; (ฆ) ปฐมวงศ์วงษ์, ''ผู้สร้างสรรค์: {{al|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว}}''; (ง) ตำนานพระโกศโกษฐ, ''ผู้สร้างสรรค์: {{al|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ}}, {{al|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์}}, และ {{al|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์}}''
| contributor =
| previous = [[ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 7|ภาคที่ 7]]
39,275

การแก้ไข