ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 8"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| editor =
| translator =
| section =
| section = (1) จดหมายเหตุโหร, ''ผู้สร้างสรรค์: {{al|พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ)}}''; (2) จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์, ''ผู้สร้างสรรค์: {{al|จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น)}}''; (3) พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด), ''ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ''; (4) ปฐมวงษ์, ''ผู้สร้างสรรค์: {{al|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว}}''; (5) ตำนานพระโกษฐ, ''ผู้สร้างสรรค์: {{al|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ}}, {{al|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์}}, และ {{al|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์}}''
| contributor =
| previous = [[ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 7|ภาคที่ 7]]
| meta =
}}
__NOTOC__
<br>
<pages index="ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf" include="1"/>
<br>
----
{{สบช|
{{auxtoc|comment=|title=สารบัญ|
* [[/คำนำ/]]
: {{ลล|โดย {{al|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ}}}}
* [[/จดหมายเหตุโหร/]]
: {{ลล|โดย {{al|พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ)}}}}
* [[/จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์/]]
: {{ลล|โดย {{al|จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น)}}}}
* [[/พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)/]]
: {{ลล|ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์}}
* [[/ปฐมวงษ์/]]
: {{ลล|โดย {{al|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว}}}}
* [[/ตำนานพระโกษฐ/]]
: {{ลล|โดย {{al|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ}}, {{al|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์}}, และ {{al|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์}}}}
}}
==บรรณานุกรม==
{{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}
 
[[หมวดหมู่:ประชุมพงศาวดาร|08]]
[[หมวดหมู่:หนังสืองานศพ]]
39,275

การแก้ไข