ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายรวม วงศ์พันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<!-- ข้อมูลหลัก -->
| ชื่อ = {{PAGENAME}} ลงวันที่ 24 เมษายน 2505
| ผู้สร้างสรรค์ = สำนักนายกรัฐมนตรี
| บรรณาธิการ =
| ผู้แปล =
| แก้กำกวม =
| รุ่น =
| โครงการ = ธรรมนูญการใช้อำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญไทยปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502/คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
| ผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง = สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)
| วิกิพีเดีย =
| คอมมอนส์ =
| เมทา =
}}
__NOTOC__
{{auxtoc|comment=|title=สารบัญ|
* [[#๓๒๗|หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สผ. 5114/2505 ลงวันที่ 27 เมษายน 2505]]
* [[#ค2|คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายรวม วงศ์พันธ์ ลงวันที่ 24 เมษายน 2505]]
}}
----
<br>
<pages index="คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๕-๐๔-๒๔).pdf" from="1" to="2" tosection="2-1"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๕-๐๔-๒๔).pdf" from="2" to="3" fromsection="2-2"/>
<br>
==บรรณานุกรม==
 
39,275

การแก้ไข