ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ชื่อ = {{PAGENAME}}
| ปี = 2507
| ผู้สร้างสรรค์ = คุณสุวรรณ
| บรรณาธิการ =
| ผู้แปล =
| แก้กำกวม =
| รุ่น =
| โครงการ = กวีนิพนธ์ไทย/ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
| ผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง =
| วิกิพีเดีย =
| เมทา =
}}
__NOTOC__
{{auxtoc|comment=|title=โครงสร้างเนื้อหา|
* {{พลป|k4|ปกหน้า}}
* {{พลป|k4|ปกใน}}
* {{พลป|k4|ก|คำนำ}}
* รูป
*# {{พลป|k4|ค|พระพุทธรูปศิลาขาว วัดเทพธิดาราม}}
*# {{พลป|k4|ฆ|พระพุทธรูปศิลาขาว วัดเทพธิดาราม}}
*# {{พลป|k4|จ|กุฏิสุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม}}
*# {{พลป|k4|ฉ|อาคารวัดเทพธิดาราม}}
*# {{พลป|k4|ช|วัตถุในวัดเทพธิดาราม}}
*# {{พลป|k4|ซ|วันสุนทรภู่ พ.ศ. 2504 ที่วัดเทพธิดาราม}}
*# {{พลป|k4|ฌ|วันสุนทรภู่ พ.ศ. 2504 ที่วัดเทพธิดาราม}}
* {{พลป|k4|ง|สารบาญ}}
* {{พลป|k4|๑|ประวัติวัดเทพธิดาราม}}
* {{พลป|k4|๗|เพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์}}
* {{พลป|k4|๒๗|เพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ}}
* {{พลป|k4|๕๖|อธิบายเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์}}
* {{พลป|k4|๖๔|อธิบายเพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ}}
* {{พลป|k4|๖๗|รายนามผู้บริจาคทรัพย์}}
* {{พลป|k4|ปกหลัง}}
* {{พลป|k4|เชิงอรรถ}}
* {{พลป|k4|บรรณานุกรม}}
}}
----
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="1"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="2"/>
----
<br>
{{สบช|
{{pb}}
* [[/คำนำ/]]
<br>
: {{ลล|โดย {{ลสย|กรมศิลปากร}}}}
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" from="3" to="4"/>
* [[/ประวัติ|ประวัติวัดเทพธิดาราม]]
<br>
: {{ลล|โดย {{ลผส|พระสุนทรกิจโกศล (บัว นิสโภ)}}}}
{{pb}}
* [[/เพลงยาว 1|เพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์]]
<br>
: {{ลล|โดย {{ลผส|คุณสุวรรณ}}}}
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="5"/>
* [[/เพลงยาว 1|เพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ]]
<br>
: {{ลล|โดย {{ลผส|คุณสุวรรณ}}}}
{{pb}}
* [[/อธิบาย 1|อธิบายเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์]]
<br>
: {{ลล|โดย {{ลผส|หรีด เรืองฤทธิ์}}}}
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="6"/>
* [[/อธิบาย 2|อธิบายเพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ]]
<br>
: {{ลล|โดย {{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}}}
{{pb}}
* [[/ภาคผนวก|รายนามผู้บริจาคทรัพย์ฯ]]
<br>
}}
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="7"/>
----
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" from="8" to="13"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" from="14" to="33"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="34-37,41-65"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="38"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="39"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="40"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="66-72,75"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" from="76" to="78"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="73"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="74"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" from="79" to="81"/>
{{pb}}
<br>
<pages index="หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรฯ - ๒๕๐๗.pdf" include="82"/>
<br>
==เชิงอรรถ==
 
===เชิงอรรถของบรรณาธิการ===
 
{{reflist|group=บก|1}}
 
===เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ===
 
{{reflist|group=วซ|1}}
 
==บรรณานุกรม==
 
39,275

การแก้ไข