ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[/เพลงยาว 1|เพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์]]
: {{ลล|โดย {{ลผส|คุณสุวรรณ}}}}
* [[/เพลงยาว 12|เพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ]]
: {{ลล|โดย {{ลผส|คุณสุวรรณ}}}}
* [[/อธิบาย 1|อธิบายเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์]]
39,275

การแก้ไข