ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:หัวเรื่องงานแปล/doc"

สร้างหน้าด้วย "==วัตถุประสงค์== ใช้สร้างหัวเรื่อง<u>สำหรับหน้าที่อยู่ใน..."
(สร้างหน้าด้วย "==วัตถุประสงค์== ใช้สร้างหัวเรื่อง<u>สำหรับหน้าที่อยู่ใน...")
(ไม่แตกต่าง)
39,275

การแก้ไข