ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:โทรเลข 28513 จากสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพมหานครถึงกระทรวงการต่างประเทศ 14 ตุลาคม 1976"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| 5. || นอกเหนือจากการกะเวลาที่ใกล้ชิดแล้ว ไม่มีหลักฐานสำหรับข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้ แม้ถนอมอาจได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทย เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อันดีเป็นพิเศษกับพลเรือเอกสงัดและผู้นำกองทัพคนอื่น และบุคลากรกองทัพไทยส่วนใหญ่บัดนี้ดูเหมือนรู้สึกว่าเวลาของถนอมเป็นอดีตไปแล้วในทุกกรณี การกลับประเทศของถนอมปลดปล่อยความตึงเครียดซึ่งในขั้นแรกนำไปสู่การลาออกของนายกรัฐมนตรีเสนีย์ในวันที่ 23 ก.ย. และการตัดสินใจของเสนีย์ในวันที่ 5 ต.ค. ในการส่งตำรวจเข้าสู่วิทยาเขต ม. ธรรมศาสตร์เพื่อจำกุมนักศึกษาบางส่วน อย่างไรก็ดี การกลับประเทศของถนอมไม่ได้เป็นแรงจูงใจหลักสู่เหตุการณ์สัปดาห์ก่อน ผู้นำกองทัพอาจเคยใช้แผนฉุกเฉินที่เตรียมการมานานในการจัดรัฐประหาร แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเป็นครั้งที่เตรียมการล่วงหน้ายาวนานที่สุด ตัวรัฐประหารเองดูเหมือนถูกตัดสินใจเป็นปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในวันที่ 6 ต.ค.
|-
| 6. || ขณะที่การตัดสินใจจัดรัฐประหารนั้นเกิดขึ้นจากตัวผู้นำกองทัพเอง แต่เป็นคำบรรยายที่น่าเศร้าต่อการทดลองประชาธิปไตยในการบันทึกว่าพวกเขามิได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตยที่ประสบความสำเร็จและปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่รัฐบาลประชาธิปไตยถูกมองจากคนไทยจำนวนมาก--ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นนายทหาร--ว่าไม่เหมาะสมต่อความต้องการของประเทศไทย ความรับผิดชอบส่วนใหญ่สำหรับเหตุการณ์ซึ่งนำไปสู่การยุติการทดลองประชาธิปไตยนี้ต้องตกอยู่แก่ผู้นำศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) และกลุ่มแยกก้าวหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ แกนนำนักศึกษาซึ่งบางทีในทีแรกกังวลต่อผลพวงของการกลับประเทศของถนอม ดูเหมือนว่าใช้การเดินขบวนต่อต้านถนอมเพื่อเพิ่มการควบคุมนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยและการเอื้อมไปยังชุมชนโดยรวม กลุ่มแยกก้าวหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนว่ามองการกลับประเทศของถนอมเป็นวิธีการกดดันนายกรัฐมนตรีเสนีย์ให้เพิ่มสัดส่วนตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเพื่อแลกกับการยกเลิกการรณรงค์เพื่อบังคับถนอมให้ออกนอกประเทศไทย
|}
<!--
| 6. || WHILE THE DECISION TO STAGE THE COUP WAS MADE BY THE MILITARY LEADERS THEMSELVES, IT IS A SAD COMMENTARY ON THE DEMOCRATIC EXPERIMENT TO NOTE THEY DID NOT RPT NOT TAKE OVER FROM A SUCCESSFUL, FUNCTIONING DEMOCRATIC GOVERNMENT. RATHER, DEMOCRATIC GOVERNMENT WAS SEEN BY A SIGNIFICANT PROPORTION OF THAI--NOT ALL OF THEM MILITARY OFFICERS--AS BEING UNSUITED TO THAILAND'S NEEDS. A LARGE SHARE IN THE RESPONSIBILITY FOR THE EVENTS THAT LED TO THIS END TO THE DEMOCRATIC EXPERIMENT MUST LIE WITH THE LEADERSHIP OF THE NATIONAL STUDENT CENTER OF THAILAND (NSCT) AND WITH THE PROGRESSIVE FACTION OF THE DEMOCRAT PARTY. THE STUDENT LEADERS, PERHAPS INITIALLY CONCERNED OVER THE IMPLICATIONS OF THANOM'S RETURN, APPEARED TO BE USING THE DEMONSTRATIONS AGAINST THANOM TO CONSOLIDATE THEIR ASCENDANCY OVER THAI UNIVERSITY STUDENTS AND TO REACH BEYOND THEM TO THE COMMUNITY AS A WHOLE. THE PROGRESSIVE FACTION OF THE DEMOCRAT PARTY EVIDENTLY SAW IN THE RETURN OF THANOM A MEANS OF PRESSURING PRIME MINISTER SENI INTO INCREASING ITS SHARE OF CABINET POSTS IN EXCHANGE FOR RELENTING IN ITS CAMPAIGN TO FORCE THANOM TO LEAVE THAILAND.
|-
| 7. || หากเป็นการถูกต้องที่จะกล่าวถึงการสิ้นสุดการทดลองประชาธิปไตย การเกี้ยวพากับสถาบันและการปฏิบัติประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่ได้ยุติลงเสียทีเดียว คนไทยหลายคนชัดเจนว่าอุทิศตนต่อหลักปฏิบัติและความเชื่อในสังคมเปิดและให้คุณค่าต่อสารัตถะของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในอนาคต โดยมีการรับประกันเสรีภาพส่วนบุคคลในรัฐธรรมนูญ แน่นอนว่าแถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในวันที่ 6 ต.ค. ในย่อหน้าสุดท้าย ระบุว่า "สภายืนยันว่าจะธำรงรักษาความประสงค์ของประชาชนไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะทำทุกวิถีทางในการวางรากฐานการปกครองระบอบนี้เป็นขั้น ๆ จนกว่าเราจะมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน" แถลงการณ์ดังกล่าวอาจถือเป็นความไม่จริงใจที่น่ากังขาก็ตาม แต่การบรรจุอยู่ในแถลงการณ์ขั้นต้นอย่างน้อยบ่งชี้ถึงความตระหนักในฝ่ายของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินว่ามีการยึดโยงในประเทศไทยอยู่บ้างต่อมโนทัศน์ระบอบประชาธิปไตย
| 7. || IF IT IS CORRECT TO SPEAK OF THE END OF THE DEMOCRATIC EXPERIMENT, THAILAND'S FLIRTATION WITH DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND PRACTICES HAS NOT RPT NOT ENTIRELY ENDED. MANY THAI ARE CLEARLY DEVOTED TO THE PRACTICES AND OUTLOOKS OF THE OPEN SOCIETY AND VALUE THE SUBSTANCE OF DEMOCRATIC GOVERNMENT, WITH ITS CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF PERSONAL FREEDOM. INDEED, THE INITIAL MANIFESTO OF THE NARC ON OCT 6, IN ITS FINAL PARAGRAPH, STATED THAT, "THE COUNCIL AFFIRMS THAT IT WILL UPHOLD THE DESIRE OF THE THAI PEOPLE FOR DEMOCRATIC GOVERNMENT WITH THE KING AS HEAD OF STATE AND WILL DO EVERYTHING IT CAN TO GIVE FIRM FOUNDATIONS TO THIS SYSTEM OF GOVERNMENT, BY STAGES, UNTIL WE HAVE A DEMOCRATIC GOVERNMENT WITH THE KING AS HEAD OF STATE THAT IS APPROPRIATE TO THE PRESENT CIRCUMSTANCES." SUCH A STATEMENT MAY BE REGARDED AS CYNICAL LIP-SERVICE, BUT ITS INCLUSION IN THE INITIAL MANIFESTO AT LEAST INDICATES AN AWARENESS ON THE PART OF THE NARC THAT THERE IS A CONSIDERABLE ATTACHMENT IN THAILAND TO THE CONCEPT OF DEMOCRATIC GOVERNMENT.
 
|-
|}
<!--
| 8. || THE APPOINTMENT OF THANIN KRAIWICHIAN AS PRIME MINISTER ON OCT 8, THE ANNOUNCEMENT THAT A FULL CABINET WILL BE APPOINTED WITHIN TWO WEEKS, AND THE APPOINTMENT OF A CONSTITUTION DRAFTING COMMITTEE ON OCT 11 INDICATES THAT THE NARC APPRECIATES THAT IT CANNOT GOVERN THE COUNTRY DIRECTLY AND THAT A NORMAL STRUCTURE OF GOVERNMENT NEEDS TO BE COMPLETED QUICKLY. HOWEVER, THANIN'S SPEECH OF OCT 13 (REFTEL) INDICATES THAT CONSIDERABLE EXPERIMENTATION IN GOVERNMENTAL STRUCTURES LIES AHEAD.
|-
1,741

การแก้ไข