ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:โทรเลข 28513 จากสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพมหานครถึงกระทรวงการต่างประเทศ 14 ตุลาคม 1976"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|-
| 8. || การแต่งตั้งธานินทร์ กรัยวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ 8 ต.ค. คำประกาศว่าคณะรัฐมนตรีเต็มคณะจะมีการแต่งตั้งในสองสัปดาห์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 11 ต.ค. บ่งชี้ว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินตระหนักว่าตนไม่สามารถปกครองประเทศได้โดยตรง และโครงสร้างการปกครองตามปกติจะต้องทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างไรก็ดีสุนทรพจน์ของธานินทร์ในวันที่ 13 ต.ค. (REFTEL) บ่งชี้ว่าการทดลองโครงส้างรัฐบาลอยู่มากกำลังรออยู่เบื้องหน้า
|}
<!--
| 8. || THE APPOINTMENT OF THANIN KRAIWICHIAN AS PRIME MINISTER ON OCT 8, THE ANNOUNCEMENT THAT A FULL CABINET WILL BE APPOINTED WITHIN TWO WEEKS, AND THE APPOINTMENT OF A CONSTITUTION DRAFTING COMMITTEE ON OCT 11 INDICATES THAT THE NARC APPRECIATES THAT IT CANNOT GOVERN THE COUNTRY DIRECTLY AND THAT A NORMAL STRUCTURE OF GOVERNMENT NEEDS TO BE COMPLETED QUICKLY. HOWEVER, THANIN'S SPEECH OF OCT 13 (REFTEL) INDICATES THAT CONSIDERABLE EXPERIMENTATION IN GOVERNMENTAL STRUCTURES LIES AHEAD.
|-
| 9. || สำหรับคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 24 คนเอง เป็นไปได้ว่าไม่สามารถดำรงอยู่ในรูปปัจจุบันได้อย่างไม่มีกำหนด มันมีขนาดใหญ่เกินกว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสมาชิกหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชกาารกองทัพภาคสนามที่มีกองบัญชาการอยู่นอกกรุงเทพมหานคร เป็นไปได้ว่าจะเข้าร่วมสมัยประชุมได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินขาดผู้นำคนเดียวที่เข้มแข็ง ประธาน พลเรือเอกสงัด ได้รับความเคารพดีในกองทัพไทย แต่ราชการอาชีพของเขาในกองทัพเรือเป็นความผิดปกติในรัฐบาลทหาร ซึ่งแต่เดิมถูกครอบงำโดยกองทัพบกที่มีขนาดใหญ่กว่า มีสิ่งบ่งชี้ว่าหากรัฐประหาร 6 ต.ค. ถูกชะลอไปอีกหลายวัน จะมีรัฐประหารที่แตกต่างออกไป โดยมีชุดผู้นำคนละชุด ซึ่งในบรรดาผู้นำเหล่านั้นจะมีกองทัพบกเป็นส่วนใหญ่ การปลดพลเอกฉลาดอย่างกระทันหันในวันที่ 10 ตุลาคม ภายใต้พฤติการณ์ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับการคบคิดรัฐประหาร และการส่งตัวพลโทวิฑูร ยะสวัสดิ์ไปประเทศญี่ปุ่นอย่างรวบรัดในวันที่ 13 ต.ค. เพื่อ "ควบคุมดูแลนักศึกษาไทย" ในประเทศนั้น เป็นการเน้นย้ำความกังวลของผู้นำคณะปฏิรูปการปกครองในการขัดขวางกิจกรรมรัฐประหารต่อไป
| 9. || AS FOR THE 24-MEMBER NARC ITSELF, IT PROBABLY CANNOT CONTINUE IN ITS PRESENT FORM INDEFINITELY. IT IS TOO LARGE TO FUNCTION EFFECTIVELY, AND SEVERAL OF ITS MEMBERS, PARTICULARLY THE COMMANDERS OF THE FIELD ARMIES WHOSE HEADQUARTERS ARE OUTSIDE OF BANGKOK, WILL PROBABLY ATTEND ITS SESSIONS ONLY FROM TIME TO TIME. THE NARC LACKS A SINGLE, STRONG LEADER. THE CHAIRMAN, ADMIRAL SA-NGAT, IS WELL-RESPECTED IN THE THAI ARMED FORCES, BUT HIS CAREER SERVICE IN THE NAVE IS AN ANOMALY IN A MILITARY GOVERNMENT, TRADITIONALLY DOMINATED BY THE MUCH LARGER ROYAL THAI ARMY. THERE ARE INDICATIONS THAT, IF THE COUP OF OCT 6 HAD BEEN DELAYED ANOTHER COUPLE OF DAYS, THERE WOULD HAVE BEEN A DIFFERENT COUP, WITH A DIFFERENT SET OF LEADERS, AMONG WHOM THE THAI ARMY WOULD HAVE PREDOMINATED. THE ABRUPT DISMISSAL OF GENERAL CHALAT ON OCTOBER 10, UNDER CIRCUMSTANCES WHICH INDICATE HE WAS ENGAGED IN COUP PLOTTING, AND THE SUDDEN DISPATCH OF LTG WITHUN YASAWAT TO JAPAN ON OCT 13 TO "SUPERVISE THAI STUDENTS" IN THAT COUNTRY, SIMPLY UNDERLINE THE CONCERN OF THE NARC LEADERSHIP TO HEAD OFF FURTHER COUP ACTIVITY.
|-
| 10. || ยังเร็วเกินไปในการคาดหมายว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจะทำสิ่งใดต่อเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจของกอทัพโดยตรง รวมประเด็นต่อไปนี้ ซึ่งจะครอบงำเหตุการณ์ในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้:
| 10. || IT IS TOO EARLY TO ANTICIPATE WHAT THE NARC WILL DO ABOUT ISSUES DIRECTLY RELATED TO THE MILITARY TAKEOVER, INCLUDING THE FOLLOWING, WHICH WILL DOMINATE THE EVENTS OF THE NEXT FEW MONTHS:
: ก) การเมือง - จะให้เสรีภาพมากเท่าใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสื่อ ความเคลื่อนไหวสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะรวดเร็วเพียงใด จะทำอย่างไรเกี่ยวกับการก่อการกำเริบ จะปรับปรุงสภาพการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยอย่างไร จะทำอย่างไรเกี่ยวกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งเป็นความชั่วร้ายแพร่หลายที่มีความสำคัญยืดเยื้อ
: A) POLITICAL - HOW MUCH FREEDOM TO ALLOW, PARTICULARLY TO THE MEDIA. HOW QUICKLY TO MOVE TOWARDS DRAFTING A NEW CONSTITUTION. WHAT TO DO ABOUT THE INSURGENCY. HOW TO IMPROVE CONDITIONS OF LAW AND ORDER. WHAT TO DO ABOUT CORRUPTION, A PERVASIVE EVIL OF LONGSTANDING SIGNIFICANCE.
: ข) เศรษฐกิจ - จะทำอย่างไรเกี่ยวกับการลงทุน รวมทั้งการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ และอะไรที่เป็นส่วนผสมระหว่างทั้งสองที่พึงประสงค์ มีความสนใจในการปฏิรูปที่ดินมากน้อยเพียงใด
: B) ECONOMIC - WHAT TO DO ABOUT INVESTMENT, INCLUDING BOTH FOREIGN AND DOMESTIC INVESTMENT, AND WHAT IS A DESIRABLE MIX OF BOTH. HOW MUCH INTEREST IS THERE IN LAND REFORM.
: ค) นโยบายเศรษฐกิจ - จะทำอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านคอมมิวนิสต์ของประเทศไทย (ทั้งเวียดนามและลาวประณามรัฐประหารอย่างรุนแรงตามคาด) แล้วความสัมพันธ์กับสหรัฐจะเป็นอย่างไร (กองทัพไทยไม่อยมเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับสหรัฐในช่วงปีที่ผ่านมา และการกีดกันพวกเขาจากการเจรจาในต้ปนี 1976 ในเรื่องประเด็นการคงกองทัพและฝ่ายข่าวกรองสหรัฐที่เหลือ) สนธิสัญญามะนิลาจะมีคุณค่าอะไรต่อผลประโยชน์ความมั่นคงของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการกำจัดขั้นสุดท้ายของซีโต้ในเดือนมิถุนายน 1977
: C) FOREIGN POLICY - WHAT TO DO ABOUT RELATIONS WITH THAILAND'S COMMUNIST NEIGHBORS (BOTH THE SRV AND LAOS HAVE STRONGLY DENOUNCED THE COUP, AS MIGHT HAVE BEEN EXPECTED). WHAT ABOUT RELATIONS WITH THE U.S. (THE THAI MILITARY HAVE BEEN RESTIVE AT THE CHANGES IN RELATIONS WITH THE U.S. OVER THE PAST YEAR AND THEIR EXCLUSION FROM THE NEGOTIATIONS IN EARLY 1976 ON THE RESIDUAL US MILITARY AND INTELLIGENCE PRESENCE ISSUE.) WHAT VALUE WILL THE MANILA TREATY HAVE FOR THAILAND'S SECURITY INTERESTS, PARTICULARLY AFTER THE FINAL LIQUIDATION OF SEATO IN JUNE, 1977.
|-
| 11. || ณ จุดนี้ยังเป็นการง่ายที่จะถามคำถามกว่าให้คำตอบ ในภาพรวม เราเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความไร้เสถียรภาพและความสับสนอยู่บ้างจะอยู่เบื้องหน้า จนกว่าผู้นำรัฐบาลที่ถูกกองทัพครอบงำปักหลักได้ เมื่อคำนึงถึงภูมิหลังและประสบการณ์ของบุคลากรในคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ยังน่าสงสัยอยู่ว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ประกอบขึ้นในปัจจุบันสามารถเป็นผู้นำดังที่ประเทศไทยต้องการในช่วงเวลาต่อจากนี้
| 11. || AT THIS POINT IT IS EASIER TO ASK QUESTIONS THAN TO PROVIDE ANSWERS. ON THE WHOLE, WE BELIEVE THAT A PERIOD OF SOME INSTABILITY AND CONFUSION LIES AHEAD, UNTIL THE LEADERSHIP OF THE GOVERNMENT DOMINATED BY THE MILITARY SETTLES DOWN. GIVEN THE BACKGROUND AND EXPERIENCE OF THE FIGURES IN THE NARC, IT IS QUESTIONABLE THAT THE NARC AS PRESENTLY CONSTITUTED CAN PROVIDE THE LEADERSHIP THAT THAILAND NEEDS IN THE PERIOD AHEAD.
|}
-->
 
{{PD-USGov}}
1,741

การแก้ไข