ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนี:ประกาศพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ทรงสืบราชสันตติวงศ์.pdf"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าด้วย "")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ชื่อชื่อ
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
[[ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2477]]
[[ประกาศพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ทรงสืบราชสันตติวงศ์]]
เล่มเล่ม
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 51, หน้า 1330–1331, 7 มีนาคม 2477
ผู้สร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
{{ลผส|พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)|พหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน), พระยา}}
ผู้เผยแพร่ผู้เผยแพร่
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
{{ลสย|กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี}}
ราชกิจจานุเบกษา
สถานที่สถานที่
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
กรุงเทพฯ{{ดัชนีที่ผสานแล้ว|yes}}
ปีที่เผยแพร่ปีที่เผยแพร่
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
2477
๒๔๗๗, ๗ มีนาคม
ความคืบหน้าความคืบหน้า
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
T
V
หมวดหมู่หมวดหมู่
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
หมวดหมู่:ดัชนีประกาศ
39,275

การแก้ไข