ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

| แปลหัว = มาตรา 13
| Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
| เมื่อเลิกภาวะปิดล้อมแล้ว ศาลทหารย่อมพิจารณาความผิดอาญาและความผิดลหุโทษที่ได้ยื่นฟ้องต่อตนแล้วต่อไป
| xxx
}}
{{ตรคป
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, {{พญ|Odilon Barrot}}.
| {{ตรคป
|
| ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ:
 
{{พญ|ลูย-นาปอเลอง บอนาปาร์ต}}
 
ผู้รักษาลัญจกร, รัฐมนตรียุติธรรม: ออดีลง บาร์โร
}}
<!--
1,934

การแก้ไข