ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| แปลหัว = มาตรา 9
| L'autorité militaire a le droit:
| เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีสิทธิ
| xxx
}}
{{ตรคป
| 1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens;
| 1. ตรวจค้นบ้านเรือนพลเมือง ทั้งกลางวันและกลางคืน
| xxx
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข