ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

| แปลหัว = มาตรา 2
| L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.
| สมัชชาแห่งชาติเท่านั้นที่ประกาศภาวะปิดล้อมได้ โดยมีข้อยกเว้นดังนี้[ตามที่บัญญัติไว้]ถัดจากนี้
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข