ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

{{ตรคป
| La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.
| การปิดประชุมสภาเป็นอันยกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อมีประกาศให้ปารีสอยู่ภายใต้ภาวะปิดล้อม
| xxx
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข