ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ตรคป
| Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement.
| ให้ผู้ว่าการย่อมรายงานต่อรัฐบาลโดยทันที
}}
 
{{ตรคป
| Le commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement.
| ให้ผู้บัญชาการย่อมรายงานต่อรัฐบาลโดยทันที
}}
 
1,934

การแก้ไข