ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| แปลหัว = มาตรา 6
| Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siège, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale.
| ในกรณีตามมาตราทั้งสองก่อนหน้านี้ ถ้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไม่เห็นเหตุที่จะต้อง<ref>xxxต้นฉบับแปลตรงตัวว่า ไม่เชื่อว่าจะต้อง</ref> ยกเลิกภาวะปิดล้อม ก็ให้เสนอต่อสมัชชาแห่งชาติโดยพลันให้รับรองภาวะนั้น
}}
 
1,934

การแก้ไข