ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

{{ตรคป
| La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.
| การปิดประชุมสภาเป็นอันสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ<ref name>สำนวน "de plein droit" (แปลตรงตัวว่า โดยกฎหมายเต็มที่ หรือ โดยสิทธิเต็มที่) หมายความว่า โดยเป็นไปเอง โดยเกิดขึ้นเอง หรือโดยอัตโนมัติ</ref> เมื่อมีประกาศให้ปารีสอยู่ภายใต้ภาวะปิดล้อม
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข