ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ตรคป
| La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.
| ประกาศภาวะปิดล้อม ให้ย่อมกำหนดตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ที่ประกาศนั้นจะใช้บังคับและอาจขยายไปถึง
}}
 
1,934

การแก้ไข