ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

{{ตรคป
| L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siège.
| ทันที่ที่มาประชุมกัน ให้สมัชชาแห่งชาติย่อมจะรับรองหรือยกเลิกเสียซึ่งภาวะปิดล้อม
}}
 
1,934

การแก้ไข