ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

| แปลหัว = มาตรา 12
| L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siège, lors qu'il a été déclaré ou maintenu par elle.
| สมัชชาแห่งชาติเท่านั้นที่มีสิทธิยกเลิกภาวะปิดล้อม เมื่อภาวะปิดล้อมนั้นได้รับการประกาศหรือรับรองโดยสมัชชา
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข