ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:กฎหมาย ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1878"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ลงนาม: จอมพล เดอ มัก-มาอง ดุ๊กแห่งมาฌ็องตา<ref>{{w|en:Patrice de MacMahon|ปาทริส เดอ มักมาอง}} (Patrice de MacMahon) มีบรรดาศักดิ์เป็น ดุ๊กคนแรกแห่งมาฌ็องตา (1<sup>er</sup> duc de Magenta)</ref>
 
ประธานคณะ,<ref>ตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชื่อเต็มคือ {{w|fr:Président du Conseil (France)|ประธานคณะรัฐมนตรี}} (président du Conseil des ministres)</ref> ผู้รักษาลัญจกร,<ref>ผู้รักษา{{w|en:Great Seal of France|มหาลัญจกรแห่งสาธารณรัฐ}} (Grand Sceau de la République) เป็นสถานะของรัฐมนตรียุติธรรม</ref> รัฐมนตรียุติธรรม, ลงนาม: ดูว์โฟร์<ref>{{w|en:Jules Armand Dufaure|ฌุล อาร์ม็อง ดูว์โฟร์}} (Jules Armand Dufaure)</ref>
}}
 
1,934

การแก้ไข