ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายรวม วงศ์พันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| แก้กำกวม =
| รุ่น =
| โครงการ = ธรรมนูญการปกครองฯ 2502อำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญ/คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
| ผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง =
| วิกิพีเดีย =
15,011

การแก้ไข