ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| แก้กำกวม =
| รุ่น =
| โครงการ = กวีนิพนธ์ไทย/ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
| ผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง =
| วิกิพีเดีย =
----
{{สบช|
* '''[[/คำนำ/]]'''
: {{ลล|โดย {{ลสย|กรมศิลปากร}}}}
* '''[[/ประวัติ|ประวัติวัดเทพธิดาราม]]'''
: {{ลล|โดย {{ลผส|พระสุนทรกิจโกศล (บัว นิสโภ)}}}}
* '''[[/เพลงยาว 1|เพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์]]'''
: {{ลล|โดย {{ลผส|คุณสุวรรณ}}}}
* '''[[/เพลงยาว 2|เพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ]]'''
: {{ลล|โดย {{ลผส|คุณสุวรรณ}}}}
* '''[[/อธิบาย 1|อธิบายเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์]]'''
: {{ลล|โดย {{ลผส|หรีด เรืองฤทธิ์}}}}
* '''[[/อธิบาย 2|อธิบายเพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ]]'''
: {{ลล|โดย {{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}}}
* '''[[/ภาคผนวก|รายนามผู้บริจาคทรัพย์ฯ]]'''
: {{ลล|ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์}}
}}
----
==บรรณานุกรม==
 
* สุวรรณ,กรมศิลปากร คุณ(ผู้รวบรวม). (2507). ''กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ''. พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร. (พิมพ์ชำร่วยในงานทอดกฐินพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดเทพธิดาราม 6 พฤศจิกายน 2507).
 
{{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}
39,275

การแก้ไข