ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป/คำนำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
| ผู้มีส่วนร่วม = กรมศิลปากร
| ก่อนหน้า = [[พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป|หน้าต้น]]
| ถัดไป = [[../คำปรารภ/]]
| หมายเหตุ =
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
39,275

การแก้ไข