ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
: {{ลล|โดย {{ลสย|กรมศิลปากร}}}}
* '''[[/คำปรารภ/]]'''
: {{ลล|โดย {{ลสย|เจ้าภาพ}}}}
* '''[[/ผู้วายชนม์/]]'''
: {{ลล|ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์}}
39,275

การแก้ไข