ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:กฎหมาย ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1878"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| {{ก|Loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège.}}
| {{ก|กฎหมาย ลงวันที่ 3 เมษายน 1878 เกี่ยวกับภาวะปิดล้อม}}
| ไม่ย่อหน้า =
}}
{{ตรคป
 
ประธานคณะ,<ref>ชื่อเต็มคือ {{w|fr:Président du Conseil (France)|ประธานคณะรัฐมนตรี}} (président du Conseil des ministres)</ref> ผู้รักษาลัญจกร,<ref>ผู้รักษา{{w|en:Great Seal of France|มหาลัญจกรแห่งสาธารณรัฐ}} (Grand Sceau de la République) เป็นสถานะของรัฐมนตรียุติธรรม</ref> รัฐมนตรียุติธรรม, ลงนาม: ดูว์โฟร์<ref>{{w|en:Jules Armand Dufaure|ฌุล อาร์ม็อง ดูว์โฟร์}} (Jules Armand Dufaure)</ref>
| ไม่ย่อหน้า =
}}
 
6,016

การแก้ไข