ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำถวายของใส่บาตร"

เพิ่มขึ้น 28 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีหัวเรื่อง-แหล่ง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ไม่มีหัวเรื่อง-แหล่ง)
 
{{no source}}
{{no header}}
อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิขูนัง นิยาเทมิ สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจะโย โหตุฯ