ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เศษส่วนไม่มีเส้นคั่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
# Then the fraction block.
--><span style="display:inline-block; vertical-align:{{{va|{{{vertical-align|-0.5em5}}}}}}em; font-size:{{{fs|{{{font-size|85}}}}}}%; text-align:{{{ta|{{{text-align|center}}}}}}; text-indent:0;"><!--
# Numerator. If there's 3 arguments, use the 2nd otherwise use the 1st.
17,350

การแก้ไข