ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิธีใช้:หน้าดัชนี"

| ปีที่เผยแพร่งานนั้น
| เช่น งานนั้นพิมพ์ใน พ.ศ. 2563 ใส่ "2563", ถ้าปีอาจกำกวม จะใส่ชื่อศักราช (เช่น "พ.ศ." หรือ "ค.ศ." เพิ่มเข้าไปก็ได้)
|-style="vertical-align:top;"
| จากวารสาร
| ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาด้านราชกิจจานุเบกษาและงานที่มาจากวารสารอื่น ๆ
|
|-style="vertical-align:top;"
| ที่มา
| ความคืบหน้า
| เลือกขั้นความคืบหน้าของการพิสูจน์อักษร
|
|-style="vertical-align:top;"
| การผสานหน้า
| เลือกขั้นสถานะการผสานหน้าของการพิสูจน์อักษร
|
|-style="vertical-align:top;"
| วันที่เสร็จสมบูรณ์
| ใส่วันที่ตรวจทานการพิสูจน์อักษรครั้งสุดท้าย ในรูปแบบ "มกราคม 2564"
|
|-style="vertical-align:top;"
| หน้า
11 = 1
/></pre>
|-style="vertical-align:top;"
| ชุดเล่ม
| สำหรับงานที่มีหลายเล่ม ให้ใส่ดัชนีไปยังเล่มอื่น ๆ ในช่องนี้ รองรับการใช้แม่แบบ
|
* ไม่ใช้แม่แบบ: [[ดัชนี:BKK Rec vol 1a.pdf]]
* ใช้แม่แบบ: [[ดัชนี:ข้อกำหนดตาม ม ๙ (ฉ ๐๘, ๒๕๖๓-๐๕-๒๙).pdf]]
|-style="vertical-align:top;"
| รหัสสำหรับจัดหมวดหมู่